Log ind

Handelsbetingelser

1. KØB HOS Klunzshop

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med www.klunzshop.dk før de har modtaget en ordrebekræftelse fra www.klunzshop.dk

www.klunzshop.dk opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.
Du skal være fyldt 18 år for at handle på www.klunzshop.dk og være i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer.
Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har en juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i "indkøbskurven". Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Eventuelle ekstra betalinger for fx fragt og betalingskortgebyrer vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til at betale.

Når du er klar til at bestille, klikker du på "gå til kassen" hvor du indtaster leveringsform, dit navn, adresse, post nr, land, tlf.nr., e-mail, og betalingsform.

Indholdet i indkøbskurven kan ændres helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen "betaling". Herefter går din ordre videre til vores betalingsmodul.

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet i butikken senest 6 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik på Klunzshop.

Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Klunzshop's grossister.

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden 1 time efter ordreafgivelse på klunzshop@inforibe.dk

7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort
 • Mastercard
 • Maestro
 • Mobilepay
 • Efter aftale (kun erhverv)
 • Handelsfinans
 • Kontant (kun butikssalg)


Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Betalingsmåde 'Efter aftale' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med Klunzshop. Ønsker De en sådan aftale kan det for private virksomheder ske her og for offentlige virksomheder ske her.

8. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Klunzshop. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Klunzshop inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Klunzshop’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.


10. REGLERNE FOR VÆRDIFORRINGELSE

 • Du har som udgangspunkt 14 dage til at fortryde et netkøb
 • Du må prøve og undersøge varen på samme måde, som du kan og må i en fysisk butik
 • Er varen forringet i værdi ved tilbageleveringen til netbutikken, og skyldes det, at du har brugt den mere, end man kan og må i en fysisk butik, kan du forvente at skulle betale for værdiforringelsen
 • Du skal dog kun betale for værdiforringelsen, hvis netbutikken klart og tydeligt har oplyst dig om fortrydelsesretten og betingelserne for at fortryde købet, herunder standardfortrydelsesformularen
 • Det er netbutikken, som i første omgang fastslår, om varen er forringet i værdi, og hvad den kan sælges for til andre forbrugere

 • 11. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

  Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Klunzshop, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

  Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

  Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Klunzshop ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

  Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

  12. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til Klunzshop skal være forsvarligt indpakket.

  Klunzshop anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Klunzshop. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

  Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
  • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
  • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
  • Klunzshop forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
   o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
   o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

  14. PERSONDATA

  For at handle på www.klunzshop.dk skal du som minimum oplyse:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefon/mobilnummer

  Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

  Har du oprettet et login på www.klunzshop.dk vil dine oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

  Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomhenden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

  Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til klunzshop via e-mail klunzshop@inforibe.dk

 • 15. KLAGER

  Hvis du vil klage over dit køb, skal der efter nye regler klages til det nye fælles europæiske klagesystem ODR (Online Dispute Resolution).
  Det nye klagesystem samler alle forbrugerklager over vare- og serviceindkøb foretaget online i EU og bringer webshop og forbruger tættere på hinanden. For forbrugerne betyder det, at de nu har mulighed for at klage til den europæiske webshop, hvor de har købt en vare eller service, som ikke har levet op til forventningerne.
  Hvis du ønsker at klage over en sevice eller vare du har modtaget ved Klunzshop.dk, kan det gøres ved at følge nedenstående link.
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  16. LOVVALG OG VÆRNETING

  Køb af varer på www.klunzshop.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

  KØBEREGLER

  1. Reklamationsret
  2. Garanti
  3. Ombytningsret
  4. Rimelig tid
  5. Formodningsreglen

  1. REKLAMATIONSRET

  Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

  2. GARANTI

  Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

  3. OMBYTNINGSRET

  Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

  4. RIMELIG TID

  I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven.
  Du bedes oplyse så detaljeret som muligt, hvad manglen er. Du kan reklamere ved at kontakte os via mail på klunzshop@inforibe.dk eller på telefon 6024 0291 / 5185 4767 / 7542 0291
  Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

  5. FORMODNINGSREGLEN

  Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

  FORTRYDELSESRET

  1. De 14 dages fortrydelsesret
  2. Sådan returnerer du varen
  3. Forsvarlig returnering
  4. Er de i tvivl

  1. DE 14 DAGES FORTRYDELSESRET

  Som kunde har du 14 dage til at gøre opmærksom på, at du ønsker at fortryde købet og herefter yderligere 14 dage til at returnere varen? (Forbrugeraftaleloven § 8 stk. 1 nr. 9 samt § 19)
  Du kan også selv betale for at returnere varen i forbindelse med en fortrydelse. (Forbrugeraftaleloven § 8 stk. 1 nr. 12)
  Vi anbefaler dog at retunere pakken med "track & trace" nummer.

  Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.
  Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaften eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

  For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

  Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af www.klunzshop.dk ud fra en mulig salgsværdi.

  Som forbruger mister du ikke retten til at fortryde købet, selvom de tager varen i brug inden udløbet af de 14 dage fortrydelsesfrist. I disse tilfælde har Klunzshop.dk ret til at fratrække en eventuel værdiforringelse fra købesummen, inden den tilbagebetales til forbrugeren.

  Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

  Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af www.klunzshop.dk, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

  Ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde.

  Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

  Klunzshop returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

  2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

  Der er tre måder hvorpå de kan returnere varen på:
 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.
   o I denne sammenhæng beder vi dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Klunzshop.
 • De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Klunzshop.
   o I denne sammenhæng beder vi dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Klunzshop.
 • De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.
   Retur adresse er følgende:

  Klunzshop.dk
  Saltgade 22
  6760 Ribe

  Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Klunzshop. Beløbet returneres ved check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Klunzshop anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Klunzshop. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Klunzshop.

  For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved give os en meddelelse senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du kan benytte returlabel som er vedlagt i din ordre, hvis du ønsker at fortryde dit køb.

 • 3. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til Klunzshop skal være forsvarligt indpakket.

  Klunzshop anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Klunzshop. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.
  Vi anbefaler at du derfor gemmer din postkvittering samt evt. track and trace nummer.

  4. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler www.klunzshop.dk, at du henvender dig til Klunzshop kundeservice på: klunzshop@inforibe.dk eller på telefon 5337 2280 / 5185 4767 / 6024 0291.
  Copyright © 2016 - Klunzshop.dk - Saltgade 22 - 6760 Ribe